ПГССХТ, Шумен, професионална гимназия, селско стопанство и хранителни технологии